Publication: Candida vaginit-Aktuella preparat och val av behandlingsform

Candida vaginit-Aktuella preparat och val av behandlingsform.
Stockholm: Workshop: Nya trender vid behandling av Candida vaginiter.; 1985.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=96481