Search information | Application | Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Search result

Search gave 2915 hits in 0.22 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Review in progress Inflammation as predictor for nephropathy and the modifying effect of physical activity.
Margareta Hellgren, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral, VGFOUREG-864091
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Background: Nephropathy is a common disease, strongly associated with cardiovascular disease (CVD), causing individual suffering and large costs for society. In addition to well-known riskfactors such as hypertension, diabetes mellitus and smoking, ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/864091
Review in progress Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie
Karin Sävman, Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, VGFOUREG-864001
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Underburna barn löper risk att utveckla skador i hjärnans vita substans. Kognitiva svårigheter, komplicerade synstörningar och neuropsykiatriska störningar som autism ses hos >50% av de minsta. Svåra synstörningar ses även vid ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/864001
Awaiting decision High normal blood pressure – determinants and risks
Ulf Lindblad, Närhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU, VGFOUREG-863871
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
This specific application emphasize on the situation for those with normal high blood pressure. Every second subject with high normal blood pressure will develop hypertension within 5-10 years. A better characterisation of these individuals is ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863871
Awaiting decision Utvärdering och analys av mobila laminära ventilationslösningar samt ny ljusteknik i operationsmiljö
Peter Grant, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ortopedkliniken,, VGFOUREG-863831
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Infektion efter ortopedisk kirurgi är ofta en förödande komplikation som leder till stort lidande och höga samhällskostnader. Trots många förbättringar i vården runt patienter som genomgår ortopedisk kirurgi, har inte infektionsfrekvensen ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863831
Awaiting decision Radiologiska och neurologiska långtidsresultat efter behandling av intrakraniella aneurysm
Daniel Nilsson, Neurokirurgen SU/Sahlgrenska, VGFOUREG-863531
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Intrakraniella aneurysm (IA) är förvärvade bråck på hjärnans kärl som förekommer hos upp till 4% av alla människor. Vid ruptur av ett IA uppstår en hjärnblödning där ca 30% av personerna dör, och minst 20% får en bestående, svår ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863531
Awaiting decision Minska antalet vårdrelaterade infektioner med en långverkande antimikrobiell organisk kiselförening.
Lars Ejerhed, NU-sjukvården, FoU-enheten, VGFOUREG-863371
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Vårdrelaterad infektion (VRI) är den vanligaste komplikationen/anmälda avvikelsen vid sjukhusvård. Dagens städrutiner ger inget långvarigt skydd mot sjukdomsframkallande mikrober (bakterier, svampar, mögel, virus). Genom tillägg av en ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863371
Awaiting decision Förbättrad patientsäkerhet genom användning av tomosyntes istället för datortomografi vid avbildning av lungan
Magnus Båth, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för radiofysik, VGFOUREG-863291
Projektmedel - Patientsäkerhet Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Datortomografi (DT) är en av sjukvårdens viktigaste diagnostiska tekniker och betydligt bättre än konventionell röntgen (slätröntgen) på att avbilda patologi. Risken för strålningsinducerad cancer gör dock att de höga ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863291
Awaiting decision Adverse gut effects following metformin and gut microbiota. MEMO-Study
Bledar Daka, Närhälsan Ekmanska Vårdcentral, VGFOUREG-863271
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
The increase in the prevalence of obesity has an unbroken trend in the last decades and is expected to continue in the coming years. The diabetes prevalence has followed the same trend and have been increasing worldwide due also to the aging of the ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863271
Awaiting decision Optimal treatment of oligometastatic breast cancer – a randomised clinical trial comparing systemic treatment with or without stereotactic radiotherapy.
Barbro Kristina Linderholm, Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, VGFOUREG-863181
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Systemic treatment is the standard treatment of breast cancer (BC) patients in first-line metastatic or locally advanced disease. The introduction of increasingly effective systemic therapies; targeted therapies directed towards the HER2 receptor, ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863181
Awaiting decision Erfarenheter och upplevelser av ett multimodalt rehabiliteringsprogram bland individer med whiplash relaterade besvär - en kvalitativ studie
Lina Bunketorp Käll, Centre for Advanced Reconstruction of Extremities (C.A.R.E.), VGFOUREG-863131
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Whiplash Associated Disorders (WAD) innebär många gånger ett stort lidande för individen och är ett stort samhällsekonomiskt problem. Individer med långvarig WAD har ofta en samsjuklighet i depression, oro och andra somatiska tillstånd. ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/863131
Review in progress Longitudinal changes in left ventricular function and the development of heart failure: A longitudinal observational study in the Vara-Skövde Cohort
Bledar Daka, Närhälsan Ekmanska Vårdcentral, VGFOUREG-862941
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
The prevalence of cardiac heart failure is increasing with the rise in life expectancy. Diastolic dysfunction is characterized by deterioration of relaxation of the myocardium, often a result of remodeling. This process starts before the onset of ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862941
Awaiting decision Har implementering av fast-track vid planerad höft- och knäprotesoperation på svenska ortopedkliniker påverkat patientrapporterat utfall efter 1 år och risken för reoperation inom 2 år?
Urban Berg, Kirurg- och Ortopedkliniken, Kungälvs sjukhus, VGFOUREG-862771
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Ledprotesoperation i höft- och knäled är en effektiv åtgärd för att minska smärta, förbättra funktion och öka livskvaliteten hos patienter med artros eller annan destruktiv ledsjukdom. I Sverige genomförs mer än 30 000 ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862771
Review in progress NMR-ANALYSER AV URINVÄGSINFEKTIONER OCH BAKTERIEMI: METABOLOMIK-BASERAD DIAGNOSTIK AV INFEKTIONSSJUKDOMAR
Edward R. B. Moore, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, VGFOUREG-862761
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Metabolomik är den systematiska karakteriseringen, identifieringen och kvantifieringen av små-molekylmetaboliter (" metabolom ") i ett biologiskt system. Detta skulle kunna möjliggöra nya metoder för klinisk diagnostik inom flera medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862761
Review in progress Latent tuberkulos (LTBI) - tillgänglighet till diagnostik, information och behandling
Elisabet Lönnermark, Infektionskliniken, SU/Östra, VGFOUREG-862631
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund : Studien består av flera delstudier, där delstudie 1 (orsaker till uteblivna besök på TB-mottagning) och delstudie 2 (tillgänglighet till vård vid latent tuberkulos) redan är finansierade. Aktiv tuberkulos (TB) har hög dödlighet, ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862631
Awaiting decision Minskad risk för spridning av cirkulerande tumörceller med utförande av axillutrymning före mastektomi vid modifierad radikal mastektomi?
Yinglai Huang, kirurgisk kliniken, SÄS, VGFOUREG-862521
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
I Sverige drabbas närmare 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. Om bröstcancer upptäcks i tid blir många botade, men om cancern upptäcks i ett sent skede med stor tumörspridning till armhåla måste hela bröstet avlägsnas, dessutom ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862521
Awaiting decision Normalt referensområde för multiple breath washout(MBW)N2 och SF6 för friska barn 2,5-17.9 år. Val av inert gas påverkan på utfall av LCI hos friska barn och barn med cystisk fibros.
Anders Lindblad, Göteborgs CF-mottagning, VGFOUREG-862431
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgund: Metoden Multiple breath washout (MBW) är en känslig metod att mäta ojämn gasblandning i de perifera luftvärna i lungan. Metoden används kliniskt och som utvärdering vid läkemedelsstudier vid cystisk fibros sedan flera år. Olika ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862431
Review in progress IMPACT - en studie för att förbättra maternellt utfall samt graviditets- och barnutfall
Ylva Carlsson, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, avd f Obstetrik och Gynekologi, VGFOUREG-862401
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) drabbar 3-5% av alla graviditeter och är en av de vanligaste orsakerna till maternell och perintal mortalitet och morbiditet både i världen och i Sverige. Samhällskostnaderna för att behandla och ta hand ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862401
Awaiting decision Håll ställningarna - en yogainspirerad fysisk träningsmetod för barn med funktionsnedsättning.
Ylva Eriksson Kjellman, Habilitering & Hälsa, VGFOUREG-862371
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Håll ställningarna i titeln representerar inte endast postural kontroll, kroppsläget relaterat rummet i fysisk aspekt, utan även en syntesen mellan kropp och övrig hälsa. Att sin fysiska rörlesehindrande funktionsnedsättning till trots få ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862371
Awaiting decision "Som att sova på ett moln" - telemedicinsk övervakning av nasal övertrycksandning med CPAP vid obstruktiv sömnapné
Ludger Grote, Sömnlaboratoriet, Lungmedicin, VGFOUREG-862281
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) behandlas med positiv tryckventilation, sk CPAP, under sömnen. Initiering och uppföljning av CPAP sker på fyra sömnkliniker i regionen (SU/S, SÄS, SkaS och NÄL). Patientvolymerna är höga, väntetider är ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862281
Awaiting decision Jämförelse mellan olika instrument för mätning av tilltro till den egna förmågan att påverka sin hälsa
Ulf Lindblad, Närhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU, VGFOUREG-862251
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Projektets övergripande syfte är att studera hur glukosmetabolismen påverkas över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa. Vi avser också undersöka de potentiellt medierande ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/862251
Filter search
year
tutors (489)

Search information | Application | Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/search