Villkor för bidragen

Villkor

Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen

I villkoren hittar du information om bidragens ändamål, vilka som är behöriga att söka, hur bidragen får användas och övriga förutsättning för att en ansökan ska kunna bli godkänd.

Hälsopromotion tandvård

Bidragen riktar sig till forskning om och utveckling av förbyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete. Bidragen kan sökas av anställda inom såväl offentlig som privat verksamhet i Västra Götaland.
Villkor för bidrag till forskning om hälsopromotion tandvård

Regionala samarbetsprojekt

Ett grundläggande krav är att du ska ha ett vetenskapligt samarbete i projektet med en eller flera medsökande på andra vårdenheter/arbetsställen inom Västra Götalandsregionen. Det totala anslaget som fördelas vid varje ansökningstillfälle är cirka 25 miljoner kronor.
Villkor för bidrag till regionala samarbetsprojekt patientnära klinisk forskning

Patientsäkerhet

Bidrag avsedda för forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt lagd på utveckling och implementering. Patientsäkerhet definieras här som skydd mot vårdskador. Från och med hösten 2016 kan fortsatta medel sökas till projekt som har beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen.
Villkor för bidrag till forskning inom patientsäkerhetsområdet

PublishedDocument information: Villkor för bidragen | Last modified: 2016-08-25 by Birgitta Bryngelsson

Villkor för bidragen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/villkor